Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

​Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen psykisk helsevern voksne

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Dokumenter

  • Kravdokument: Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard) (NPR_vtk.docx)

  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(vtk)_CodingSchemes.xsd

  • Skjema for meldingen: NPR(vtk).xsd

  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_vtk.docx)

Kontakt