Logo for print

​Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Prosjekter for undersøkelse av veitrafikkskader, etter avtale med NPR

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om veitrafikkskade. Skadetypespesifikt minimum datasettt (SMDS) (NPR_tra.docx)

Kontakt

  • npr@helsedir.no