Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

Målgrupper

​Obligatorisk

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

Relatert dokument

Tilgjengelig fra

​Fant du det du lette etter?​