Logo for print

Målgrupper

​Obligatorisk

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter (NPR_sbs.docx)

Kontakt