Logo for print

​Brukes til rapportering av virksomhetsdata for 2018 til Norsk pasientregister (NPR).

Målgrupper

​obligatorisk for

​Prosjekter for undersøkelse av produktrelaterte skader, etter avtale med NPR

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om produktrelatert skade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS) (NPR_pro.docx)

Kontakt