Logo for print

Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som behandler personskader

Sende​

​​Andre virksomheter etter avtale med NPR

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS) (NPR_ska.docx)

Kontakt