Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

​Målgrupper

​anbefalt

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NPR_tsb.docx)

Kontakt

  • npr@helsedir.no