Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

​Målgrupper

​anbefalt

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

Relatert dokument

Tilgjengelig fra

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin