Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2016.

Målgrupper

​Anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​Sende

 Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbhehandling(TSB) aktivitetsdata (NPR_tsb.docx)

Relatert dokument

  • Beskrivelse av spesielle forhold (C_tsb.docx)

Tilgjengelig fra

​Fant du det du lette etter?​