Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes til rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen stråleterapi.

Sende​

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Validering av data fra stråleterapi (NPR_str.docx) 

Kontakt