Logo for print

​Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

Målgrupper

​Anbefalt

​​Virksomheter som yter rehabiliteringstjenester etter avtale med regionalt helseforetak

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter (NPR_reh.docx)

Kontakt