Logo for print
 

​Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk Pasientregister (NPR) for 2017                     

​Målgrupper

​anbefalt

Virksomheter som yter rehabiliteringstjenester etter avtale med regionalt helseforetak

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.
Mer informasjon om utprøvingen av denne standarden kan fås ved henvendelse til npr@helsedir.no.

Kravdokument

Relatert dokument

Tilgjengelig fra