Logo for print

​Benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

Målgrupper

​obligatorisk for

​​Ambulansetjenesten

​Sende

​AMK-sentraler​

​Sende

​Andre virksomheter etter avtale med NPR

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse (NPR_pre.docx)

Kontakt