Logo for print

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter som tilbyr tjenester innen bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin

Sende​

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin (NPR_rad.docx)

Kontakt