Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

​Målgrupper

​anbefalt

​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra Barne- og undgdomspsykiatrien (BUP) (NPR_bup.docx)

Kontakt