Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

​​Målgrupper

​anbefalt

​Avtalespesialister

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data fra avtalespesialister (NPR_avt.docx)

Kontakt