Logo for print

​Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.

Målgrupper

​anbefalt

​​Virksomheter innenfor ordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF)

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data for innsatsstyrt finansiering (ISF) (NPR_isf.docx)

Kontakt