Logo for print

​Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data for identifikasjon av person

    (NPR_ide.docx)

Kontakt