Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

​Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen Psykisk helsevern voksne

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard) (NPR_vtk.docx)

Kontakt