Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktige i forbindelse med oppholdet.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for

Pleie- og omsorgstjenesten: ​​​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​​​Sende

​​Helseforetak og private sykehus​

​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 10.

Kan erstattes av: HIS 1143:2009

​anbefalt for

Virksomheter som yter (re)habiliteringstjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5

​Motta

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Motta

Forrige versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​