Logo for print

​Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktige i forbindelse med oppholdet.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004) benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for

Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Sende

Helseforetak og private sykehus​

Motta​

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 10.

Kan erstattes av: HIS 1143:2014

 

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Motta​

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​