Logo for print

Dette notatet inneholder en beskrivelse av hvordan Dialogmelingen skal implementeres for spørsmål, svar og avviksmelding.

Dokumentet bygger videre på XML-meldingsbeskrivelsen for Dialogmelding, men gjør en del innskrenkninger i hvordan meldingen skal implementeres innenfor disse anvendelsesområdene. Felt som i dette dokumentet har status ”Benyttes foreløpig ikke” skal ikke tas i bruk uten at det er konsensus i sektoren om hvordan disse skal benyttes.
Dialogmeldingen skal foreløpig kun benyttes innenfor følgende anvendelsesområder:

  • Spørsmål relatert til en pågående pasientoppfølging
  • Svar på en forespørsel 
  • Melding om avvik

Andre viktige elementer som dette dokumentet inneholder: 

  •  Beskrivelse av hvilke dataelement som skal benyttes. 
  •  Det er lagt inn referanser til korrekte kodeverk for kodede verdier med OID for oppslag på Volven.(volven.no). NB! Det er opprettet nye kodeverk som ikke er dokumentert i HIS 80603:2009.
  •  Noen generelle råd vedrørende brukergrensesnitt

Meldingen skal foreløpig ikke benyttes til å overføre generelle notater med medisinsk informasjon.

​Fant du det du lette etter?​