Logo for print

Dette dokumentet beskriver hvordan Dialogmelding v.1.0 (HIS 80603:2006) skal implementeres for følgende standarder:

Dokumentet bygger på XML-meldingsbeskrivelsen for Dialogmelding, men gjør en del innskrenkninger i hvordan meldingen skal implementeres innenfor disse anvendelsesområdene. Felt som i dette dokumentet har status ”Benyttes foreløpig ikke” skal ikke tas i bruk uten at det er konsensus i sektoren om hvordan disse skal benyttes. 

Dette dokumentet er helt nødvendig for å implementere disse standardene. 


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​