Logo for print

Dette dokumentet inneholder implementasjonsguide og dokumentasjon av standarder for digital dialog med helsenorge.no

Dokumentet dekker digital dialog med fastlege, pleie- og omsorg og helseregistert. Standarder og generell bruk av dialogmeldinger er veldig like i disse brukstilfellene, og felleselementer er derfor beskrevet samlet.

Målgruppe

Arkitekter og utviklere hos aktører som vurderer eller utvikler integrasjon med helsenorge.no

Anbefalt bruk

Alle aktører som integrer med helsenorge.no ved bruk av dialogmeldinger.

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler etc) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).