Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor immunologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

​Obligatorisk for
Virksomheter som utfører en immunologisk undersøkelse​Sende
​Virksomheter som yter allmennlegetjenester Motta​
​Helseforetak og private sykehus​Motta​
Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6Motta​

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 6.

Kan erstattes av: HIS 1140:2014

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​