Logo for print

Denne standarden beskriver syntaks for fødselsnummer, D-nummer og hjelpenummer, samt de krav som må følges ved tildeling og bruk av hjelpenummer.

​En del pasienter, hovedsakelig nyfødte, utlendinger på kortere besøk i Norge samt personer som søker om oppholdstillatelse, har imidlertid ikke fødselsnummer eller D-nummer. Og for andre kan fødselsnummeret av forskjellige årsaker være ukjent ved innleggelse. Denne standarden spesifiserer den syntaks som skal benyttes ved tildeling av hjelpenummer (H-nummer) i de tilfeller fødselsnummer eller D-nummer ikke er kjent, samt de krav som må følges ved tildeling og bruk av slike hjelpenummer.
Det spesifiseres to nivå av hjelpenummer. Virksomhetsinterne H-nummer som kun skal benyttes innenfor den virksomhet som tildeler dem, og Felles H-nummer som kan benyttes på tvers av virksomhetsgrenser innenfor det norske helsevesenet.
For kompletthets skyld er syntaks for fødselsnummer og D-nummer også inkludert i denne standarden, selv om ansvaret for disse ligger hos Skattedirektoratet.

​Fant du det du lette etter?​