Logo for print

Dette kodeverket benyttes for koding av kontaktårsaker, helseproblemer og tiltak.

ICPC-2 brukes for diagnosekoding i pasientjournal, og for koding til Helfo og NAV på legeregningskort, og Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet.

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Besluttet av: NAV med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4 jf. § 2.
Se brev fra Rikstrygdeverket til alle leger med referanse 2003/09799.

Tilgjengelig fra

​Fant du det du lette etter?​