Logo for print

Dokumentet beskriver en informasjonsmodell for elektronisk overføring av henvisninger fra en henvisende instans, for eksempel praktiserende lege eller spesialist, til en helsefaglig tjenesteyter og eventuelle andre parter som skal ha kopi av henvisningen.

Kravdokument

Gjeldende versjoner

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler etc) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).