Logo for print

Standarden beskriver en type melding som er beregnet for sending av henvisning fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten.

Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2006)

Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​​Sende

​Helseforetak og private sykehus​

​​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Kan erstattes av: HIS 80517:2014

Kravdokument

Neste versjon

Videreutvikling

Det er utarbeidet et utkast til en ny versjon av henvisningsmeldingen som kun er bregnet for henvisning mellom helseforetak:

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).

 

 

​Fant du det du lette etter?​