Logo for print

Dokumentet beskriver en informasjonsmodell for elektronisk overføring av henvisninger fra en henvisende instans, for eksempel praktiserende lege eller spesialist til en helsefaglig tjenesteyter.

Denne standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profilene.

Profiler

Gjeldende versjoner

Standarder som er obligatoriske i henhold til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Disse vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand.

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler etc) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).