Logo for print

Standarden beskriver en type melding er beregnet for sending av henvisning fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten.

Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Henvisning.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av nye standarder. Frister og tidspunkter for når standardene kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​​Obligatorisk for

​​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​​Sende

​Helseforetak og private sykehus​

​​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Kan erstattes av: HIS 80517:2005

 

​​Anbefalt for

​Andre virksomheter hvor personell foretar henvisninger til spesialisthelsetjeneste
Merk: Anbefales ikke brukt ved viderehenvisning (henvisninger hvor ansinnitetsdato følger av opprinnelig henvisning)

Sende​​​

​Andre virksomheter i spesialisthelsetjenesten som plikter å motta og vurdere henvisninger

​Motta​

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

​Motta

Forrige versjon

Ny versjon

Teknisk informasjon

​Fant du det du lette etter?​