Logo for print

Standarden beskriver en type melding som er beregnet for sending av henvisning fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten.

Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Henvisning.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av nye standarder. Frister og tidspunkter for når standardene kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​​Sende

​Helseforetak og private sykehus​

​​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Kan erstattes av: HIS 80517:2014

Nyere versjoner

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta).

  • Tekniske filer (f.eks. XML-skjema og visningsfiler)
  • Relaterte dokumenter (f.eks. implementasjonsveiledninger)

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0


​Fant du det du lette etter?​