Logo for print

Standarden benyttes i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, f.eks.

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Henvisning.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Sende​

​Kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert interkommunale virksomheter

​Sende
​Tannhelsetjeneste
​Sende og motta 
​Spesialisthelsetjeneste
Sende og ​motta
​Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester
​Sende og motta

Profil av

Forrige versjon

Teknisk informasjon

Kontakt