Logo for print

Standarden benyttes i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, f.eks.

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Utprøving av standarden

Standarden er under utprøving.

Norsk Helsenett koordinerer utprøvingen for målgruppene den er anbefalt for

Virksomheter som deltar i utprøvingen av standarden unntas fra plikten til å bruke HIS 80517:2014 eller HIS 80517: 2005 ved sending og/eller mottak av elektronisk henvisning.

Målgrupper

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Sende​

​Kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert interkommunale virksomheter

​Sende
​Offentlig tannhelsetjeneste
​Sende og motta 
​Spesialisthelsetjeneste
Sende og ​motta
​Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester
​Sende og motta

Profil av

Forrige versjon

Teknisk informasjon

Kontakt