Logo for print

Standarden benyttes i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, f.eks.

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Implementering av standarden

Standarden er under innføring. Den skal på sikt erstatte tidligere versjoner av Standard for elektronisk henvisning (HIS 80517:2014 og HIS 80517:2005).

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan for innføring av standarden.

Målgrupper

​Anbefalt for

​Virksomheter som sender henvisninger

​Sende

​Virksomheter som mottar henvisninger

​Motta

 Profil av

Forrige versjon

Teknisk informasjon

Kontakt