Logo for print

Standarden Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) er en profil av Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017).

Den inneholder krav og presiseringer til hvordan standarden skal benyttes når helsepersonell henviser en pasient til annet helsepersonell.

Denne standarden ivaretar overføring av opplysninger som skal følge med ved en henvisning.

Bruksområde

Standarden Henvisning ny tilstand skal benyttes når

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Kontakt