Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes i forbindelse med den løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Meldingen benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.

  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.

  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.  

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for 

Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Sende

​Fastleger

​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 12.

Kan erstattes av: HIS 1145:2009

Forrige versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​