Logo for print

Standarden beskriver hvordan Standard for dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017) skal benyttes ved helsefaglig dialog mellom helsepersonell.

  • Helsefaglig dialog skal benyttes mellom helsefaglig personell i forbindelse med oppfølging av en spesifikk pasient, og til avklaring og dialog rundt pasienter som tilbys helsetjenester i ulike virksomheter.
  • Standarden understøtter kommunikasjon mellom f.eks. henvisende instans og spesialisthelsetjenesten og mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten. 
  • Den skal ikke brukes til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasientoppfølging.

Utprøving av standarden

  • Standarden er under utprøving
  • Norsk Helsenett koordinerer utprøvingen for målgruppene den er anbefalt for
  • Virksomheter som deltar i utprøvingen av standarden unntas fra plikten til å bruke Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006) ved sending og/eller mottak av forespørsel om opplysninger om pasient og svar på slik forespørsel

Målgrupper

​Anbefalt for 
​Fastleger
​Kommunal pleie- og omsorgstjeneste 
Apotek
​Tannhelsetjeneste
​Spesialisthelsetjeneste
​Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester

Teknisk informasjon

Kontakt