Logo for print

Standarden beskriver hvordan Standard for dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017) skal benyttes ved helsefaglig dialog mellom helsepersonell.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012) benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

Fastleger kan benytte profilen til å:

 • Etterspørre status på en henvisning
 • Spørsmål knyttet til en epikrise etter et sykehusopphold
 • Spørsmål og svar knyttet til oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål og svar knyttet til oppfølging av et poliklinisk forløp
 • Svare på henvendelser fra sykehus/avtalespesialist
 • Ettersende tilleggsopplysninger

Sykehusleger/avtalespesialister kan benytte profilen til å:

 • Innhente tilleggsinformasjon om mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient
 • Spørsmål og svar knyttet til oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål og svar knyttet til oppfølging av et poliklinisk forløp
 • Svare på henvendelser fra fastlege/avtalespesialist
 • Ettersende tilleggsopplysninger