Logo for print

Meldingen benyttes til å sende forespørsel om pasient elektronisk.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor leger foretar sykmelding


Unntak beskrevet i «F07.12.2009 nr 1480 Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)»

​Motta

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Merknad: NAV sender meldingen

Profil av

Kravdokument

  • NAV Veiledning - Bruk av Dialogmelding IA v.1-5 4.12.2015.pdf

​Fant du det du lette etter?​