Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende en forespørsel eller svare på en forespørsel i tilknytning til pasientforløp som involverer pleie- og omsorgssektoren.

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Helsefaglig dialog.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av nye standarder. Frister og tidspunkter for når standardene kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​Obligatorisk for

Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse -og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6


Sende og motta​

Fastleger​

​Sende og motta​

​​Helseforetak og private sykehus

​Sende og motta​

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 16.

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Sende og motta

Profil av

Teknisk informasjon

  • Viktige dokumenter (Implementasjonsveiledning, XML-skjema o.l.) som er helt nødvendig for å implementere standarden er tilgjengelig fra  kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)

Applikasjonskvittering


 

​Fant du det du lette etter?​