Logo for print

Meldingsstandard for fødselsepikrise skal benyttes for å sende elektroniske epikriser for mor og for barn i forbindelse med en fødsel. Det skal sendes en fødselsepikrise for mor og en fødselsepikrise for hvert barn.

Denne meldingsstandarden er utarbeidet på bakgrunn av 3 kravspesifikasjoner utarbeidet av ELIN-h som er gjennomført av Norsk Sykepleierforbund. Kravspesifikasjonene beskriver krav til informasjonsinnhold og felles funksjonelle krav til EPJ-system for elektronisk samhandling i forbindelse med fødsel (på fødeinstitusjon) eller oppfølging i tiden etter fødsel (helsestasjon, fastlege).
 Standarden for fødselsepikriser benytter store deler av pleie- og omsorgsmeldingen Utskrivningsrapport, og må benyttes sammen med denne.

Teknisk informajon

Tekniske filer (XML-skjema, eksempelfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv.

 

​Fant du det du lette etter?​