Logo for print

​Generelle funksjonskrav for EPJ-systemer som skal utveksle elektronisk fødselsepikrise

Det fødes i underkant av 60 000 barn hvert år i Norge. Barseltiden på sykehus har gått sterkt ned, og gjennomsnittlig liggetid i barselavdeling er ca. tre dager for førstegangsfødende, og to dager for flergangsfødende. Det betyr at de kommunale helsestasjonene må gi mer og tidligere oppfølging enn før. Dette krever tilgang til riktig og tilstrekkelig informasjon så snart mor og barn er skrevet ut fra sykehus.
 
Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjon vil bidra til forbedringer i tjenestetilbudet, muligheter for økt og bedre samhandling mellom tjenester og tjenestenivå og mer effektiv ressursutnyttelse.
 
Dette dokumentet utgjør sammen med de øvrige funksjonskravene for fødselsepikrise  (Del 2: Funksjonskrav for sykehussystem og  Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten) de krav som er definert for EPJ-systemer med tanke på elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, helsestasjonstjenesten og fastleger.

Relatert innhold

​Fant du det du lette etter?​