Logo for print

Kodeverk på volven.no 

Kodeverk 8666 Felles tjenestetyper (tidligere Andre helsetjenestetyper) inneholder tjenestetyper som kan benyttes av flere virksomhetstyper. 

www.volven.no

Endringer i tjenestetyper

Standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153-3:2017) blir innført i løpet av 2018. Dette betyr at noen tjenestetyper vil utgå, mens andre vil endre betegnelse. Tabell 1 og 2 gir en oversikt over endringene.

Tabell 1: Tjenestetyper som utgår fra 8666

Kode

Navn

2

Meldingsmottak

XA

Andre helsetjenestetyper

 

Tabell 2: Tjenestetyper som endrer betegnelse

Kode

Gammel betegnelse

Ny betegnelse

03

Egenregistrerte pasientopplysninger

Pasientregistrerte helseopplysninger

 

 

Sist oppdatert: 1. februar 2018