Logo for print

Kodeverk for adressering er publisert på volven.no 

Kodeverk 8666 inneholder tjenestetyper som kan benyttes av flere virksomhetstyper. Det vil endre navn fra «Andre helsetjenestetyper» til «Felles tjenestetyper» når standard for tjenestebasert adressering del 3 (HIS 1153-3:2017) innføres.

 Kodeverket er publisert på volven.no:

Endringer i tjenestetyper

Når standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153-3:2017) blir innført vil noen tjenestetyper utgå, mens andre vil endre betegnelse. Tabell 1 og 2 gir en oversikt over endringene som vil gjøres i kodeverk 8663 når standarden innføres.

Tabell 1: Tjenestetyper som utgår fra 8666

Kode

Navn

2

Meldingsmottak

XA

Andre helsetjenestetyper

Tabell 2: Tjenestetyper som endrer betegnelse

Kode

Gammel betegnelse

Ny betegnelse

03

Egenregistrerte pasientopplysninger

Pasientregistrerte helseopplysninger

 

 

Sist oppdatert: 1. desember 2017