Logo for print

Om kodeverket 

Kodeverk 8666 Felles tjenestetyper (tidligere Andre helsetjenestetyper) inneholder tjenestetyper som kan benyttes av flere virksomhetstyper. 

Kodeverket er tilgjengelig fra www.volven.no

Kodeverket inneholder tjenestetyper som tidligere har vært i virksomhetsspesifikke kodeverk. Disse endringene er dokumentert under "Endringer i tjenestetyper" på siden for Tjenestebasert adressering

Endringer i tjenestetyper

Standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153-3:2017) blir innført i løpet av 2018. Dette betyr at noen tjenestetyper vil utgå, mens andre vil endre betegnelse. Tabell 1 og 2 gir en oversikt over endringene.

Tabell 1: Tjenestetyper som utgår fra 8666

Kode

Navn

2

Meldingsmottak

XA

Andre helsetjenestetyper

 

Tabell 2: Tjenestetyper som endrer betegnelse

Kode

Gammel betegnelse

Ny betegnelse

03

Egenregistrerte pasientopplysninger

Pasientregistrerte helseopplysninger

 

 

Sist oppdatert: 11. januar 2019