Logo for print

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske spesifikasjoner for en rekke typer viktige opplysninger som skal inngå i en elektronisk pasientjournal

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin