Logo for print

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av de fleste av vedtakene som fattes med hjemmel i psykisk helsevernloven.

Utvalget av opplysninger tar utgangspunkt i kravene til de enkelte typer vedtak slik de framkommer i psykisk helsevernloven med forskrifter. 

Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som tilbyr tjenester innen psykisk helsevern

Anbefaling: Brev fra Sosial- og helsedirektoratet til landets regionale helseforetak og landets helseforetak, datert 19.02.2008.

Kravdokument

Forrige versjon​

  • EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2008) er utgått

Relaterte dokumenter

 

​Fant du det du lette etter?​