Logo for print
 

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av de fleste av vedtakene som fattes med hjemmel i psykisk helsevernloven.

Standarden er erstattet av HIS 80702:2015

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin