Logo for print

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av rusbehandling i en elektronisk pasientjournal (EPJ).

Utvalget av opplysninger tar utgangspunkt i minste basis datasett (MBDS) for rusbehandling fra 2006.

Målgrupper

​anbefalt

​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Anbefaling: Utarbeidet av KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på oppdrag fra Helsedirektoratet avdeling Psykisk helsevern og rus

Relaterte dokumenter

Kontakt

 

​Fant du det du lette etter?​