Logo for print

Denne standarden beskriver felles funksjonelle krav som bør oppfylles av de fleste EPJ-system.

​I tillegg til en del overordnede krav, inngår krav knyttet til registrering av opplysninger (inkludert godkjenning og signering), til søking i EPJ samt til utskrift av journalopplysninger.

Målgrupper

​Anbefalt

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

 Anbefaling: Rundskriv IS – 1/2002 fra Sosial og helsedirektoratet. Riksarkivaren forutsetter at et fullgodt EPJ-system følger denne standarden, se http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Arkivering/Spesielle-arkiv/Pasientjournalar

Kravdokument

Forrige versjon

  • EPJ Standard del 6: Felles funksjonelle krav (HIS 80510:2006) er utgått

Relaterte dokumenter

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin