Logo for print
 

Denne standarden beskriver felles funksjonelle krav som bør oppfylles av de fleste EPJ-system.

Denne standarden er erstattet av HIS 80510:2015

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin