Logo for print

Denne standarden inneholder krav som skal gjøre et mulig å avlevere elektroniske pasientjournaler fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven samt helseregisterloven § 12, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a. 

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd, se vedtaksbrev (PDF).

Relaterte dokumenter

Kontakt

 

​Fant du det du lette etter?​