Logo for print

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tekniske standarder vedrørende registrering av personalia, virksomheter og andre typer generelle opplysninger som det er nødvendig å kunne registrere i pasientjournaler.

Målgrupper

​anbefalt

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

Anbefaling: Rundskriv IS – 1/2002 fra Sosial og helsedirektoratet. Riksarkivaren forutsetter at et fullgodt EPJ-system følger denne standarden, se http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Arkivering/Spesielle-arkiv/Pasientjournalar

Kravdokument

Forrige versjon

  • EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. (HIS 80508:2007) er utgått

Relaterte dokumenter

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin