Logo for print

Den generiske arkitekturen som beskrives i denne standarden, gir mulighet til entydig beskrivelse av alle former for opplysninger som kan tenkes å inngå i EPJ, noe som muliggjør bevaring av elektroniske opplysninger gjennom stadig nye generasjoner av teknologi. Den sentrale delen av denne arkitekturen utgjøres av et lite sett generiske komponenttyper som gjør det mulig å bygge hierarkiske strukturer.

Standarden spesifiserer også en del grunndata til bruk i EPJ-system, bl.a. for definering av journalinnhold og håndtering av kodeverk.

Målgrupper

​anbefalt

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

Anbefaling: Rundskriv IS – 1/2002 fra Sosial og helsedirektoratet. Riksarkivaren forutsetter at et fullgodt EPJ-system følger denne standarden.

Relaterte dokumenter

 

​Fant du det du lette etter?​