Logo for print

Denne standarden beskriver hvordan de beslutninger som tas om helsehjelp til pasienten også kan danne grunnlag for å gi de som skal gjennomføre helsehjelpen tilgang til nødvendige opplysninger i journalen.

​Standarden inneholder også krav relatert til redigering, retting og sletting av opplysninger i elektroniske pasientjournaler.

Målgrupper

​anbefalt

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

Anbefaling: Rundskriv IS – 1/2002 fra Sosial og helsedirektoratet. Riksarkivaren forutsetter at et fullgodt EPJ-system følger denne standarden.

Kravdokument

Forrige versjon

  • ​​EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting (HIS 80506: 2007)​ er utgått

Relaterte dokumenter

Kontakt

​Fant du det du lette etter?​