Logo for print

Dette dokumentet inneholder en introduksjon til EPJ standard del 2 - 6 samt en orientering om formålet med standarden og hvordan denne kan benyttes av de forskjellige målgruppene.

 Dette er en grunnleggende standard for EPJ-systemer. Standarden inneholder en lang rekke grunnleggende krav som bl.a. skal bidra til å sikre at opplysningene i EPJ kan bevares på tvers av teknologiske generasjonsskifter og at bruken av journalopplysningene kan skje i tråd med gjeldende bestemmelser i lov og i medhold av lov. Standarden utgjør på ingen måte noen komplett beskrivelse av et EPJ-system. Ved anskaffelse av EPJ-system vil det være naturlig å referere til standarden eller deler av den, men den må suppleres med krav om brukerfunksjonalitet og informasjonsinnhold i henhold til virksomhetens behov.

Dette dokumentet som utgjør den første delen av den reviderte standarden, inneholder en introduksjon til de øvrige delene av standarden samt en orientering om formålet med standarden og hvordan denne kan benyttes av de forskjellige målgruppene.

Målgruppen for denne introduksjonen er alle innenfor helsevesenet og helseforvaltningen som har et behov for overordnet kjennskap til standarder for elektronisk pasientjournal og bruksområdet for disse.

Relaterte dokumenter

​Fant du det du lette etter?​